MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จากสำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
watermark

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) และการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,150,000